O nas

Od 2008 roku nasza firma zajmuje się projektami z pogranicza informatyki, automatyki, zarządzania i robotyki. Naszym atutem jest elastyczne podejście do klienta, które pozwala tworzyć dedykowane rozwiązania dobrze dostosowane do potrzeb podmiotów współpracujących z Innonet.

Next

Badanie i Rozwój technologii

INNONET zajmuje się wdrażaniem nowych technologii w przedsiębiorstwach, pomagamy klientom sprostać potrzebom dzieląc się naszym doświadczeniem.

Aplikacje Systemowe

Oferta opracowania aplikacji systemowych:

 • systemy kontrolno - pomiarowych - pozwalające na przeprowadzenie pomiarów i badań weryfikacyjnych w rożnych dziedzinach
 • stanowiska pomiarowe w oparciu o różnorodny sprzęt pomiarowy, łącznie z stołami pomiarowymi
 • nowe aplikacje w dziedzinie pomiarów, raportowania, testów
 • nowe aplikacje w systemach sterowania opartych o komputery przemysłowe
 • nowe aplikacje w dziedzinie automatyki z zastosowaniem sterowników PLC i PAC
 • nietypowe aplikacje teleinformatyczne
 • aplikacje DSP
 • aplikacje FPGA
 • aplikacje UAV

Nadzór nad badaniami

Oferta prowadzenia i nadzorowania badań prototypowych w dziedzinach:

  Oferujemy prowadzenie i nadzór nad badaniami prototypowymi w dziedzinach
 • elektronika
 • elektrotechnika
 • mechanika
 • automatyka
 • informatyka
 • robotyka
Next

SERWERY I SIECI

Serwer dedykowany

Serwer dedykowany to niezależna maszyna o dużej mocy obliczeniowej stworzona do wyłącznego użytku klienta. Serwery dedykowane dają możliwość instalacji skonfigurowanego systemu operacyjnego. Takie serwery dają możliwość stworzenia kilku serwerów wirtualnych lub świadczyć usługi hostingowe

Jak działamy

Firma innoNet oferuje rozwiązania serwerowe w oparciu o sprzęt firm:

 • HP
 • DELL

Dostarczamy serwery, oferujemy konfigurację zarówno sprzętową jak i softwarową środowisk serwerowych. Dostarczamy sprzęt nowy oraz używany dostosowany do specyfiki budżetowej klienta. Specjalizujemy się w rozwiązaniach bazujących na systemach operacyjnych Microsoft Windows Server 2003/2008 oraz Solaris. Jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania skrojone na miarę, obejmujące środowiska serwerowe dla oprogramowania MSP/ERP, baz danych, usług pocztowych, serwerów plików i aplikacji. Oferujemy rozwiązania pozwalające zabezpieczyć dane składowane na serwerach, pojedynczych komputerach jak i całych sieciach. Zajmujemy się projektowaniem struktur sieci firmowych (sprzęt CISCO, Mikrotik, Ubiquiti) w prostych i bardziej skomplikowanych strukturach.

Next

Systemy wspomagające prowadzenie firmy

Zajmujemy się wdrażaniem i sprzedażą oprogramowania wspomagającego zarządzanie firmami. Począwszy od fakturowania, poprzez prowadzenie magazynu, rozliczanie produkcji, kadry i płace, pełną księgowość do analiz i sprawozdań. Jesteśmy w stanie dostarczyć rozwiązania dla firm różnej wielkości i o różnej specyfice działania

Next

Zapytanie ofertowe nr 1/BON/2019

dotyczące usługi opracowanie koncepcji, projektu i prototypu mobilnego systemu inspekcyjno- pomiarowego przenoszonego przez bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej do 25kg w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu składanego w działaniu 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Dziękuję za złożone oferty.
Wybrano oferenta: Politechnika Wrocławska

Next

IMAS

Mobilny system inspekcyjno- pomiarowy przenoszony przez bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej do 25kg

imas plakat

Efektem realizacji projektu będzie innowacyjny mobilny system inspekcyjno-pomiarowy przenoszony przez bezzałogowy statek powietrzny o masie startowej do 25kg, który umożliwi wykonywanie zakresu pomiarowo-inspekcyjnego w miejscach, w których wcześniej nie było takiej możliwości lub stanowiła ona dużą trudność. Dedykowany jest głównie do pomiarów środowiskowych takich jak zanieczyszczenie środowiska (zarówno w emisji jaki i imisji - w tym ocena emisji niezorganizaowanej np. wycieków z rurociągów), automatyczny pomiar profilu zanieczyszczeń na wyskokości, pobór prób w kierunku analiz chromatograficznych, inwentaryzaję szkód środowiskowych oraz składowisk odpadów (legalnych i nielegalnych), analizy termowizyjne związane z inspekcją cieplną budynków, rurociągów i kanałów w kierunku strat energetycznych. Ponad to konstrukcja statku powietrznego wymusza konieczność miniaturyzacji urządzeń = redukcja zużycia materiałów

wartość projektu:
362 850,00 zł
dofinansowanie z UE:
250 750,00 zł

Next